HEP BİRLİKTE DAİMA NİCE GÜZELLİKLERE ...
  TAHTAKALE FORUMU
 
=> Daha kayıt olmadın mı?

SüperTeklif'e üye ol, sen de kazan! SüperTeklif'e üye ol, sen de kazan! SüperTeklif'e üye ol, sen de kazan!

TAHTAKALE FORUMU - ÖSYM

Burdasın:
TAHTAKALE FORUMU => MEMUR OLMAK => ÖSYM

<-Geri

 1  2  3  4  5 Devam -> 

sabit
(şimdiye kadar 22 posta)
20.10.2011 21:55 (UTC)[alıntı yap]
ÖSYM ile ilgili paylaşım alanıdır.
sabit
(şimdiye kadar 22 posta)
21.10.2011 07:48 (UTC)[alıntı yap]
ÖSYM, Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince;

Başkanlığımız Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek altıncımaddesi ve bu maddeye dayanılarak yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin" sekizinci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, KPSSP3 puanının yüzde yirmisi ile yabancı dil puanının yüzde sekseninin toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun on (10) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 5 adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER);

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) İngilizce Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) seksen puan veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen dengi puan almış olmak,

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

B-ÖZEL ŞARTLAR;

1-Yazılım Mühendisi (4 kişi)

a) Büyük kısmı JEE ile olmak üzere, büyük ölçekli nesneye yönelik uygulamalarda iş tecrübesi,

b) Tercihen Spring, ORM, Java web çerçeveleri ve web programlamaya dair(html, css, jscript v.b.) konularında bilgi/deneyim,

c) Tercihen test güdümlü programlama, refactoring, nesneye yönelik prensipler, tasarım kalıpları konularında deneyim,

d) Linux/Unix işletim sistemleri üzerinde program geliştirmiş olmak, (tecrübenin uzunluğu tercih sebebidir),

e) Görevcik (thread) kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,

f) Ağ (network) üzerinde çalışan yazılım geliştirmiş olmak,

g) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.

İş tanımı:

a) Java kullanarak 3 katmanlı (3 tier) yazılımlar geliştirmek,

b) Geniş ölçekli veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmek,

c) Kripto algoritmaları ve diğer yöntemler kullanarak verinin ve gerekirse ağın güvenliğini sağlamak,

d) Program mimarisine katkıda bulunmak,

e) Ağ (network) üzerinde çalışan yazılımlar geliştirmek.

2-Yazılım Test Mühendisi ( 1 kişi)

a) Test mühendisi olarak çalışmış olmak,

b) Test süreçleri, metotları hakkında bilgi sahibi olmak,

c) Test planı hazırlama, test senaryosu oluşturma konularında deneyim sahibi olmak,

d) Temel düzeyde programlama bilgisine sahip olmak,

e) Tercihen JUnit, Selenium, Twist, Fit v.b. otomatik test araçlarında deneyim sahibi olmak.

İş tanımı :

a) Yazılım ekibinin bir parçası olarak, gereksinim analizinden ürünün çalışma ortamına kurulmasına kadar olan süreçte görev alacaktır.

b)Yazılım ekibi ile birlikte test süreçlerinin tanımlanmasında ve çalışır hale getirilmesinde sorumluluk alacaktır.

c)Test planlarını ve test senaryolarını hazırlayacaktır.

d)Gerekli araçları kullanarak test senaryolarını otomatik testler haline getirecektir.

II-ISTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

1) Başvuru formu, (Fotoğraflı

2) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, (belgenin aslının getirilmesi halinde fotokopisi Başkanlıkça onaylanacaktır),

3) Askerlik durumunu gösterir belge,

4) Özgeçmiş belgesi,

5) Adli sicil belgesi,

6) İngilizce Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) seksen puan veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen dengi puan,

Başkanlığımızın www.osym.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra formda belirtilen belgelerle beraber 20/10/2011-03/11/2011 tarihleri arasında Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Bilkent/Ankara adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımızda ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi 03.11.2011 saat 17.30’dur, Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adayların, 2010-KPSSP3 (B) Grubu puanının yüzde yirmisi ile yabancı dil (İngilizce) puanının yüzde sekseninin toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre 23/11/2011 tarihinde yapılacak sözlü sınava girecek adayların listesi, sınav yeri ve tarihi, adayların e-posta ve posta adreslerine yazılı olarak bildirilecektir.

IV- DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

V-SÖZLÜ SINAV KONULARI

1- Yazılım Mühendisliği,

2- Proje Yönetimi,

3- Veritabanı tasarımı ve yönetim sistemleri,

4- Programlama Dilleri (Java)

5- Bilgisayar Ağları,

6- Bilgi Güvenliği,

7- İşletim Sistemleri,

8- Yazılım mimarisi,

9- Pozisyonla ilgili diğer konular.

Sözlü sınavda adaylara yukarıda belirtilen konulardan sorular sorulacaktır.Yapılan sözlü sınav sonuçları sınavın bitiminden itibaren on beş gün içerisinde adayların e-posta ve posta adreslerine yazılı olarak bildirilecektir.

.

VI-ÜCRETİ

Yukarıda ilan edilen pozisyonlar, tecrübe, öğrenim durumu gibi niteliklere göre Yazılım Mühendisi brüt 5.000 ile 8.900 TL arasında, Yazılım Test Mühendisi için brüt 5.000 - 5.998 TL arasında ücretlendirilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.
ahmet (Ziyaretçi)
21.10.2011 08:00 (UTC)[alıntı yap]
2012 TUS ve DUS Sınav İçeriği Açıklaması

BASIN DUYURUSU (19 Ekim 2011) 2012 Yılında Uygulanacak Olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ile Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) Hakkında Açıklama 2012-TUS İlkbahar Dönemi Sınavı, 22 Nisan 2012 tarihinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecektir. Sınavın sabah oturumunda Temel Tıp Bilimleri Testi-1, öğleden sonra oturumunda Temel Tıp Bilimleri Testi-2 ile Klinik Tıp
ahmet (Ziyaretçi)
21.10.2011 08:00 (UTC)[alıntı yap]
Özür dilerim arkadaşlar yanlış yere konu açtım

ahmet (Ziyaretçi)
21.10.2011 08:01 (UTC)[alıntı yap]
2011 TUS Sonbahar Dönemi Sonuçları

DUYURU (18 Ekim 2011) 2011-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Sonbahar Dönemi: Sınav Sonuçlarının Açıklanması 25 Eylül 2011 tarihinde iki oturumda yapılan 2011-TUS Sonbahar Dönemi Sınavı’nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Sınav sonuçları 18 Ekim 2011 günü saat 16.00’dan itibaren ÖSYM’nin http://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır. Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları

Cevapla:

Nickin:

 Metin rengi:

 Metin büyüklüğü:
Tag leri kapatBütün konular: 89
Bütün postalar: 212
Bütün kullanıcılar: 6
Şu anda Online olan (kayıtlı) kullanıcılar: Hiçkimse crying smiley
 
  Bugün 16 ziyaretçikişi burdaydı! PageRank Checking Icon  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol